FORCBLAa_graa.png

Länkar

Nedan ett antal länkar som kan vara till nytta:

Projektledare läs om Projektforum och DSDM

Vad händer inom Balanced Scorecard

Kaplan-Norton

Balanced Scorecard Institute

Information om OLAP

The BI Verdict formerly The OLAP Report

Nytt inom IT branschen

IT & Telekomföretagen

Bevakning av affärssystem

DPU

Alla talar om kvalitetssystem

Kvalitetsmagasinet

Vad händer på miljöområdet

Miljöaktuellt