FORCBLAa_graa.png

Våra Paket

Vi erbjuder hårda paket till fasta priser

Att genomföra ett  paketerat uppdrag

Vi vet att många skjuter en mängd små problem framför sig. Saker som borde göras, men som inte blir av pga. tids- och/eller resursbrist. Vi åtar oss att sortera upp problemen och ta fram lösningar, till ett attraktivt fast pris i en starkt fokuserad insats.

Läs mer»

 

Processmodeller

Vi åtar oss att, till fast och fördelaktigt pris - och med garanterat resultat - kartlägga ett antal vanligt förekommande processer.

Logga in»

Kontakta oss för prisuppgift »

 

 

Mjuka paket med garanterad nytta

ISO 14001 Miljöledningssystem -  Koncept

Våra erfarenheter av att bygga ledningssystem har  vi, vad avser Miljö, paketerat i ett koncept som kan användas:

Självständigt

Konceptet kan användas som en plattform för att bygga upp ett självständigt system för miljöverksamheten.

Integrerat

Konceptet integrerar miljöledningssystemet som en

naturlig del i ett mera omfattande verksamhets-/ledningssystem och som enkelt kan publiceras på en fileserver eller webserver.

För certifiering

Konceptet bygger på en metodik som ger utmärkta förutsättningar för certifiering om så önskas. 

Process-styrd implementering

Vi har paketerat vår kunskap och erfarenhet av förändringsarbete vid byte av affärssystem med våra metoder och verktyg. Vi kan därför erbjuda en överenskommen insats - ett mjukt paket - som ger en garanterad nytta. Vi kallar paketet processtyrd implementering.

Logga in»

Kontakta oss för prisuppgift »