FORCBLAa_graa.png

Välkommen

Ständiga förändringar riskerar att orsaka kaos i din organisation och i dina IT-system

Fristående konsulter

Forecast AB är ett fristående konsultföretag som tillsammans med kundens organisation genomför förändringar av kundens verksamhet.

med erfarenhet

Forecast AB har sedan starten 1990 arbetat med ca 35 företag i 15 branscher.

Vi har som rådgivare, projektledare och coacher medverkat vid upphandlingar och implementeringar av IT-stöd, framför allt affärssystem.

Vi har som systemutvecklare konstruerat och infört processorienterade ledningssystem med kopplingar till ISO 9001 och 14001.

visdom

Under denna långa tidsperiod och från alla dessa genomförda projekt har vi samlat på oss mycken kunskap som vi gärna delar med oss.

och entusiasm.

Vårt signum är att vi drivs av lusten av att genomföra och att kunna se och mäta resultatet av genomförandet.

Vi stödjer dig med vår kunskap och erfarenhet, våra metoder och verktyg, det tjänar du på