FORCBLAa_graa.png

Historia

Företaget

Forecast AB har varit verksamt sedan september 1990. Företaget har visat god lönsamhet och är AA klassat av Soliditet.

Forecast har sedan starten arbetat med ca 35 företag i 15 branscher. De erfarenheter vi uppnått genom att arbeta nära kundföretagens ledningsgrupper (VD, CFO, CIO, Business Controllers m fl) utgör grunden för vårt fokus på förändringsarbetet i det aktuella kundföretaget.

Forecast har fungerat som plattform i ett omfattande nätverk av konsulter, innefattande allt från systembyggare, högskolefolk, managementkonsulter till hård- och mjukvaruleverantörer.

Forecast har ofta utnyttjat underkonsulter för att bemanna större projekt.

Verksamhetsanalyser, nya affärsmodeller

Vår erfarenhet av verksamhetsanalyser i samband med framtagandet av nya affärsmodeller som grund för upphandling och implementering av nya informationssystem, är därför mycket viktig.

Typiska tillämpningsområden är:

  • Affärssystem avseende ERP, CRM, SCM och HR
  • Packaged Analytic Applications avseende budgetering, konsolidering och management rapportering samt Value Added Business Analysis

Att integrera dessa typer av produkter i den befintliga verksamheten är ett naturligt inslag i vårt arbete.

Processorientering av verksamheten

Sedan 2000 har företaget aktivt arbetet med att utveckla kundföretagens processer med inriktning dels på att kunna genomföra process-styrda implementeringar av system men också ge kundföretagen processorienterade ledningssystem med kopplingar till ISO 9001 och 14001.

Systemutveckling 4GL

I vår historia ingår, förutom ovannämnda verksamheter, även systemutveckling med 4GL språk och relationsdatabaser inom området taktisk styrning av företag.

Vi har som projektledare, själva eller tillsammans med andra i vårt nätverk, tagit fram applikationer för:

  • Budgets, prognoser och sammanställning av utfallsdata
  • Kalkylering
  • Koncernrapportering och –konsolidering
  • Executive Information Systems

Vi har tidigare sålt ekonomisystem (Scala, Styr400), därefter som oberoende upphandlingskonsulter medverkat vid upphandling och implementering av ekonomi- och affärssystem (bl a Agresso, Prosit, Sap/R3, Visma, Movex, Lawson och IFS Applications).