FORCBLAa_graa.png

Våra Tjänster

Ett förändringsarbete, verksamhetsutveckling, bedrivs bäst i projektform

"Ingenting är evigt

förutom förändringen"

Vi erbjuder följande tjänster:  

1. Skapa ett processorienterat ledningssystem med eller utan kopplingar till ISO

  • Projektledare, katalysator
  • Systemarkitekt och -byggare, modellör

Läs mer om förändringsarbete, verksamhetsutveckling»

2. Implementera ett nytt affärssystem

  • Rådgivning och mentorskap
  • Projektstöd, verksamhets- och upphandlingskonsult, med specialistkompetens inom processmodellering (BPM)
  • Projektledare, från förstudie till uppföljning av införandet
  • Delprojektledare, aktuellt särskilt där resursåtgången vid införandet är omfattande

En framgångsrik variant av våra modeller riktar sig speciellt mot en snabb upphandling och implementering av affärssystem. Läs mer om stegen för en snabb upphandling »