FORCBLAa_graa.png

Snabb upphandling

Vår modell för snabb upphandling av ett affärssystem innehåller följande huvudaktiviteter:

H1.           Uppstart        

H2.           Nulägesbeskrivning/probleminventering

H3.           Identifiering av kritiska framgångsfaktorer

H4.           Målformulering/Marknadsinventering

H5.           Roadshow

H6.           Workshops

H7.           Offertförfrågan/avtalstecknande

H8.           Prototyp för införande

Kontakta oss för en mera detaljerad presentation >>