FORCBLAa_graa.png

Gnagande problem

Hårda paket för gnagande problem

Ständiga förändringar riskerar att orsaka kaos i din organisation och i dina IT-system. Som chef för verksamheten skall du leda det dagliga arbetet, men också blicka framåt för att hinna anpassa verksamheten till nya krav.

"Hur skall jag hinna och orka med att hantera sådant jag borde ha gjort, men inte hunnit med."

Symtom i verksamheten:

  • för mycket övertid
  • antal fel har ökat
  • sjukfrånvaron har ökat
  • brandkårsutryckningarna har ökat
  • vi hyr in mer och mer resurser för att sköta det dagliga arbetet
  • budget och prognosarbetet är alltid sent ute
  • boksluten kräver mer och mer tid att ta fram
Känner du igen dig ?

Trimma din verksamhet

Stämmer det som rapporteras på ledningsmöten överens med företagets målsättningar, mäter man rätt saker, hur kommuniceras resultaten. Vi hjälper dig med att se över styrmodellen.

Hur går informationsflödet från verksamheten genom IT-systemen, finns det manuella bearbetningar, olika plattformar. Vi hjälper dig med att göra en genomlysning av dataflödet.

Har verksamhetens planeringsprocess relevanta och konsistenta data på alla organisatoriska nivåer. Det är kanske dags att se över planeringsprocessen och dess IT-stöd.

Håller dina Ad hoc -rapporter på att bli de enda som används. Är det manuella inslaget skrämmande stort i framtagandet av rapporter; används många olika verktyg. Vi hjälper dig att se över rapporteringssystemet.

Kontakta oss för prisuppgift>>

Vill du logga in >>